Ce va oferim

  • Servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin Centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
  • Servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare;
  • Servicii de mediere şcolară, prin mediatorii şcolari;
  • Servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
  • Servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;

Leave a Reply