Echipa CJAP

Prezentare

C.J.A.P. este o structura din cadrul C.J.R.A.E. ce ofera servicii de asistență psihopedagogică/psihologică în baza prevederilor art.99 alin (6) lit. a) din Legea educatiei naționale nr.1/2011, care funcționează în fiecare județ și sunt finanțate, coordonate, monitorizate și evaluate de către C.J.R.A.E.

Cabinetele de asistență psihopedagogică funcționează în unitățile de învățământ preuniversitar și asigură asistență psihopedagogică unui număr de 800 de elevi sau 400 de preșcolari.

Cabinetele de asistență psihopedagigică funcționează în unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați cel putin 800 de elevi. Unitățile de învățământ cu mai puțin de 800 de elevi beneficiază de serviciile de asistență psihopedagogică ale unui cabinet interșcolar de asistență psihopedagogică. Cabinetul de asistență psihopedagogică oferă servicii de asistență psihopedagogică unui număr de cel puțin 2 unități de învățământ care împreuna au un efectiv de 400 de preșcolari sau 800 de elevi.

C.J.A.P. are următoarele atribuții:

a) oferă informare, consiliere, documentare și îndrumare pentru preșcolari/elevi, părinți și cadre didactice în problematici specifice: cunoaștere, autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școala-elevi-părinți;

b) asigură prin intermediul metodelor și procedeelor și tehnicilor specifice prevenirea și diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor și elevilor;

d) propun și organizează programe de orientare a carierei elevilor în unități de învățământ;

e) asigură servicii de consiliere și cursuri pentru părinți;

f) coordonează și sprijină cabinetele de asistență psihopedagogică și cabinetele interscolare din unitățile de învățământ preuniversitar

g) colaborează cu personalul de la agențiile locale de ocupare și formare profesională;

h) sprijină și asigură asistență și consilierea metodologică a cadrelor didactice;

i) elaborează studii psihosociologice privind opțiunile elevilor;

j) monitorizează proiectele /programele, parteneriatele educaționale interne și internaționale derulate pe plan local cu autoritățile de învățământ , autoritățile locale, asociații sau fundații cu preocupari în domeni vizând problematica consilierii, orientării școlare, profesionale și a carierei elevilor;

k) monitorizează prin intermediul profesorilor consilieri școlari proprii, situațiile de abandon școlar ridcat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale din unitățile de învățământ preuniversitar din județ în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în cabinetele școlare, urmând să prezinte rapoarte semestriale;

l) coordonează proiectele și activitățile de consiliere individuală și de grup ale elevilor cu manifestări deviante;

m) colaborează cu mediatorii școlari și cu cabinetele logopedice;

n) asigură servicii de consiliere și asistență psihopedagogică pentru copiii cu cerințe educative speciale.

Echipa C.J.A.P.

Profesor Coordonator: Mihaela Lungu

Profesor: Florina Laura Florescu

Profesor: Camelia Ioanăș

Profesor:  Ana-Maria Badea

 

Leave a Reply