Prezentare

C.J.A.P. este o structura din cadrul C.J.R.A.E. ce ofera servicii de asistenta psihopedagogica/psihologica in baza prevederilor art.99 alin (6) lit. a) din Legea educatiei nationale nr1/2011, care functioneaza in fiecare judet si sunt finantate, coordonate, monitorizate si evaluate de catre C.J.R.A.E.

Cabinetele de asistenta psihopedagogica functioneaza in unitatile de invatamant preuniversitar si asigura asistenta psihopedagogica unui numar de 800 de elevi sau 400 de prescolari.

Cabinetele de asistenta psihopedagigica functioneaza in unitatile de invatamant la care sunt inmatriculati cel putin 800 de elevi. Unitatile de invatamant cu mai putin de 800 de elevi beneficiaza de serviciile de asistenta psihopedagogica ale unui cabinet interscolar de asistenta psihopedagogica. Cabinetul de asistenta psihopedagogica ofera servicii de asistenta psihopedagogica unui numar de cel putin 2 unitati de invatamant care impreuna au un efectiv de 400 de prescolari sau 800 de elevi.

C.J.A.P. are urmatoarele atributii:

a)ofera informare, consiliere, documentare si indrumare pentru prescolari/elevi, parinti si cadre didactice in problematici specifice: cunoastere, autocunoastere, adaptarea elevilor la mediul scolar, adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor scoala-elevi-parinti;

b) asigura prin intermediul metodelor si procedeelor si tehnicilor specifice prevenirea si diminuarea factorilor care determina tulburari comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

c)realizeaza investigarea psihopedagogica a copiilor si elevilor;

d)propun si organizeaza programe de orientare a carierei elevilor in unitati de invatamant;

e) asigura servicii de consiliere si cursuri pentru parinti;

f) coordoneaza si sprijina cabinetele de asistenta psihopedagogica si cabinetele interscolare din unitatile de invatamant preuniversitar

g) colaboreaza cu personalul de la agentiile locale de ocupare si formare profesionala;

h) sprijina si asigura asistenta si consilierea metodologica a cadrelor didactice;

i) elaboreaza studii psihosociologice privind optiunile elevilor;

j) monitorizeaza proiectele /programele, parteneriatele educationale interne si internationale derulate pe plan local cu autoritatile de invatamant , autoritatile locale, asociatii sau fundatii cu preocupari in domeni vizand problematica consilierii, orientarii scolare, profesionale si a carierei elevilor;

k)monitorizeaza prin intermediul profesorilor consilieri scolari proprii, situatiile de abandon scolar ridcat, risc privind consumul de droguri, tulburari comportamentale din unitatile de invatamant preuniversitar din judet in care din motive obiective nu au putut fi normate posturi in cabinetele scolare, urmand sa prezinte rapoarte semestriale;

l) coordoneaza proiectele si activitatile de consiliere individuala si de grup ale elevilor cu manifestari deviante

m) colaboreaza cu mediatorii scolari si cu cabinetele logopedice

n) asigura servicii de consiliere si asistenta psihopedagogica pentru copiii cu cerinte educative speciale.

Echipa C.J.A.P.

Profesor Coordonator: Mihaela Lungu

Profesor: Laura Florescu

Profesor: Ana-Maria Badea

Profesor: Robert-Florin Minculescu

 

Leave a Reply