Clasa pregătitoare/evaluarea nivelului de dezvoltare

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

AN ȘCOLAR 2023 – 2024

Programul, centrele si comisiile de evaluare a dezvoltarii copilului

CERERE-ANEXA Nr. 2 la Metodologie

ORDIN Nr.3704 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 – M.Of.-179

Ordin-MS_amanare_înscriere_învățământ_primar

 

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

AN ȘCOLAR 2022 – 2023

O R D I N privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, Nr. 3445/17.03.2022

ORDIN nr.430 din 16 aprilie 2004 al Ministrului sănătăţii pentru aprobarea Baremului medical cu afecţiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani

COMISII EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR

CERERE-ANEXA Nr. 2 la Metodologie

În perioada 30 martie-8 aprilie 2022 se realizează evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădinița:
• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz
Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:
• înregistrarea de către CJRAE Argeș a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin;
• planificarea de către CJRAE Argeș a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE Argeș;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE Argeș a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

 

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

AN ȘCOLAR 2020 – 2021

                                                                                              MARTIE 2021

Cerere_Amânare_2021

Programul, Comisiile și Centrele – Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor

Cerere părinte – Evaluarea nivelului de dezvoltare al copilului

Calendar_inscriere_CP_Februarie_2021

Metodologie de înscriere a copiilor

OME 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere

  FEBRUARIE 2021

Proiect_calendar_înscriere_învățământ_primar.pdf

Proiect_metodologie_ înscriere_învațământ primar

 

AN ȘCOLAR 2019-2020

OMEC Nr. 3277 din 17.02.2020 înscriere invatamant primar

COMISIILE DE SPECIALIŞTI CJRAE, CJAP ARGEŞ PENTRU EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A PREŞCOLARILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Acte necesare evaluare

Amânarea începerii clasei pregătitoare 

Cerere consiliere părinţi amanare

Cerere amanare.pdf 2

Metodologia_ inscrierii_in_ invatamant primar_ 2019

Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar 2019_2020

Înscrierea în învățământul primar 2019-2020

Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2019 – 2020

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

  • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.
  • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
  • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

UNDE ŞI CUM SE REALIZEAZĂ EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?

  • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).
  • Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.
  • Evaluarea se efectuează în perioada 26 februarie – 20 martie 2019.
  • Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi de medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

Procedura privind retragerea elevilor din clasa pregatitoare

Fisa caracterizare

Leave a Reply