Clasa pregătitoare/evaluarea nivelului de dezvoltare

 

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

AN ȘCOLAR 2020 – 2021

                                                                                              MARTIE 2021

Cerere_Amânare_2021

Programul, Comisiile și Centrele – Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor

Cerere părinte – Evaluarea nivelului de dezvoltare al copilului

Calendar_inscriere_CP_Februarie_2021

Metodologie de înscriere a copiilor

OME 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere

  FEBRUARIE 2021

Proiect_calendar_înscriere_învățământ_primar.pdf

Proiect_metodologie_ înscriere_învațământ primar

 

AN ȘCOLAR 2019-2020

OMEC Nr. 3277 din 17.02.2020 înscriere invatamant primar

COMISIILE DE SPECIALIŞTI CJRAE, CJAP ARGEŞ PENTRU EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A PREŞCOLARILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Acte necesare evaluare

Amânarea începerii clasei pregătitoare 

Cerere consiliere părinţi amanare

Cerere amanare.pdf 2

Metodologia_ inscrierii_in_ invatamant primar_ 2019

Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar 2019_2020

Înscrierea în învățământul primar 2019-2020

Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2019 – 2020

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

  • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.
  • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
  • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

UNDE ŞI CUM SE REALIZEAZĂ EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?

  • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).
  • Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.
  • Evaluarea se efectuează în perioada 26 februarie – 20 martie 2019.
  • Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi de medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

Procedura privind retragerea elevilor din clasa pregatitoare

Fisa caracterizare

Leave a Reply