Prezentare

Din cadrul CJRAE fac parte si centrul şi cabinetele logopedice. Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare (CLI) sunt structuri de învăţământ special integrat ale învăţământului special pentru copiii/ elevii cu cerinţe educaţionale speciale care prezintă tulburări de limbaj şi de comunicare, precum şi dificultăţi de învăţare specifice. Activitatea CLI constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare.

Obiectivele activităţii logopedice vizează:

a) depistarea, evaluarea și identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari înscrişi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici;

b) asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj înscrişi în grădiniţe, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scrisului şi cititului la vârsta şcolară;

c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi social;

d) corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuarii riscului de eşec şcolar;

e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburari de limbaj si comunicare.

Consilierea copiilor în cadrul Centrelor Logopedice are la bază triada FAMILIE – COPIL – ȘCOALĂ , urmărind realizarea unei armonii între cele trei dimensiuni pentru o educație eficientă și o dezvoltare optimă a personalității copilului cu CES. Acceptarea defectului de vorbire și depășirea tuturor complexelor se realizează printr-un proces de durată. Nu de puține ori trăirile afective ale copilului cu CES sunt somatizate la nivel fizic, fapt ce îl împiedică să depășească barierele sociale existente. În unele cazuri exprimarea sentimentelor pozitive de afecțiune și acceptare este mai dificil de realizat , în timp ce în alte cazuri exprimarea sentimentelor negative de iritare, frustrare, supărare reprezintă un factor major de risc. Evaluarea progresului se bazează pe obiective generale și mai puțin pe conținuturi detaliate tocmai pentru a nu delimita ce nu poate elevul să facă;se încurajează dezvoltarea abilităților deja formate ca apoi copilul în baza experienței consolidate să asimileze noi informații . Pentru un tratament terapeutic eficient este necesară identificarea cauzalității și a momentului când s-a instalat tulburarea de limbaj. Orice tulburare de limbaj are tendinta de a se agrava si consolida in timp, ca deprindere negativa. Incepând cu cele mai simple, tulburarile de limbaj produc efecte negative asupra personalitații si comportamentului subiectului, ele fiind traite dramatic si tensional pe fondul frustrarii si anxietatii. Identificarea cauzelor este adesea un proces anevoios ,nu întotdeauna se identifică o singură cauză, există și situații în care la baza dereglării sau nedezvoltării normale se află un complex de cauze.

Participarea părinților în procesul de recuperare logopedică ajută atât în stabilirea unor punți de legătură între ei și cadrele didactice dar și între ei și copilul aflat în dificultate. Sunt acceptate mai usor limitele și performanțele copiilor , sunt exploatate acele aspecte favorabile și nu în ultimul rând . Este înțeles mecanismul de lucru pentru a putea continua și în mediul familial terapia.

Reabilitarea-recuperarea şi compensarea din unităţile şi grupele /clasele de învăţământ special şi special integrat se organizează în conformitate cu prevederile legale generale privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la nivel de instituţii şcolare, corespunzător prevederilor planurilor de învăţământ. Dezvoltarea armonioasă a pesonalității copilului, ameliorarea și înlăturarea aspectelor atitudinale și spiho-comportamentale negative ce pot apare fac necesară o activitate sistematică de consiliere și asistență psihopedagogică atât la nivelul individului cât și la nivelul grupurilor școlare. Școala este ca și pârghie a schimbării sociale ce poate și trebuie să cuprindă și satisfacă necesitățile unei diversități , prin asigurarea condițiilor, a specialiștilor și a resurselor financiare..

Leave a Reply