Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

Responsabili cu difuzarea informatiilor publice:

ANA MARIA LUIZA

Functie – Documentarist

Adresa e-mail: cjrae_ag20111@yahoo.ro

Nr. telefon: 0348/730.442