Documente specifice

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ELIBERARE A CERTIFCATULUI DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA PENTRU ELEVII CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE

Cerere-SEOSP

Fisa de caracterizare psihopedagogica

Fisa de evaluare psihologica in vederea incadrarii in grad orientare

Fisa medicala sintetica

Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerinte educationale speciale

MANAGEMENTUL DE CAZ  pentru copiii cu CES_2022-2023

2. Etape in evaluarea elevului cu CES (docx)

3. ACTE-NECESARE-PENTRU-DOSARUL-DE-ELIBERARE-A-CERTIFCATULUI-DE-ORIENTARE-SCOLARA-SI-PROFESIONALA-PENTRU-ELEVII-CU-CERINTE-EDUCATIONALE-SPECIALE (doc)

4. Cerere-SEOSP (doc)

5. Structură Plan-de-servicii-individualizat-pentru-copiii-cu-cerinte-educationale-speciale (doc)

6. PIP (docx)

Anexa 1. Adresa catre familie (docx)

Anexa 1.1. Adresa către DGASPC (docx)

Anexa 2. Cerere părinte fisa psihopedagogică (docx)

Anexa 3. Fisa-de-caracterizare-psihopedagogica (docx)

Anexa 4. Model decizie responsabil de caz (docx)

Anexa 5. FIŞA DE ATRIBUŢII responsabil de caz (docx)

Anexa 5.1 Propunere privind completarea PSI (docx)

Anexa 6. Adresa către CJRAE a responsabilului de caz (docx)

Anexa 7. Plan-de-servicii-individualizat-pentru-copiii-cu-cerinte-educationale-speciale (doc)

Anexa 8. Fisă atributii membru in echipa multidisciplinara (docx)

Anexa 9. Adresa către CJRAE pentru PSI (docx)

Anexa 10. Adaptare curriculară (docx)

Anexa 11. Structura PIP (docx)

Anexa 12. Contract cu familia elevului cu CES (docx)

Anexa 13. Proces verbal sedinta pentru reevaluare (docx)

Anexa 14. Chestionar satisfactie pentru parinti (docx)

Anexa 15. Cerere parinte pentru reevaluare (docx)

Anexa 16. RAPORT DE MONITORIZARE (docx)

Anexa 17. Adresă DGASPC (docx)

Anexa 18. Adresă către COSP pentru revizuire (docx)

Anexa 19. Adresă pentru închiderea cazului (docx)

Anexa 20. Adresă școlarizare la domiciliu – școlarizare în clase de spital (docx)

Anexa 21_adresa ISJ_inv la domiciliu (docx)

Anexa 22_PLAN EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT (docx)

Anexa 23_Protocol_inv_la_domiciliu_2022 (docx)

Anexa 24_Adeverinta privind situația scolara a elevului (docx)

Anexa 25_MODEL CERERE Transfer (docx)

Anexa 26_Proces-verbal sedinta CIEC pt reorientare (docx)

Anexa 27_Model Decizie CIEC (docx)

Fisa-de-evaluare-psihologica-in-vederea-incadrarii-in-grad-orientare (docx)

Fisa-medicala-sintetica (doc)

Leave a Reply